Skip to content
Menu

İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Yaklaşımımız

Gücümüzü, sorumluluk sahibi, yeniliklere açık ve birlikte çalışmanın gücüne inanan çalışanlarımızdan almaktayız. Herkesin, parçası olmaktan mutluluk duyduğu, bağlılığın yüksek olduğu organizasyon yapımızı korumak ve sürekli geliştirmek istiyoruz.

İnsan Kaynakları olarak yönetimin ve tüm bölümlerin stratejik iş ortağı olarak şirket stratejilerinin hayata geçmesinde etkin rol oynuyoruz.

Şirketin stratejilerine, büyüme planlarına ve hedeflerine bağlı olarak ihtiyaç duyulan insan kaynağının temin edilmesini; bu kaynağın gelişiminin ve sürekliliğinin sağlanmasını; şirket çalışanlarının istikrarı, mutluluğu ve verimliliği için güncel performans değerlendirme ve ücretlendirme sistemlerinin şirket yapısına en uygun olanlarının etkin bir şekilde uygulanmasını sağlıyoruz.