Skip to content
Menu

side-menu-standart

Saygı Temel İlkemizdir

 • Kurum içi ve kurum dışı paydaşlarla ilişkilerde karşılıklı saygıya önem veririz.
 • Bütün paydaşlarımızla işbirliği, dayanışma ve paylaşım içinde olmaya özen gösteririz.
 • Bütün çalışanlarımıza ve diğer paydaşlarımıza adalet ve eşitlik ilkeleri çerçevesinde yaklaşırız; din, dil, ırk ve cinsiyet ayrımı yapmaz, farklı düşünce ve inançlara saygı gösteririz.
 • Paydaşlarımızın gizlilik kaydıyla sunduğu bilgileri üçüncü şahıs ve kurumlarla paylaşmayız.

Öncelik Müşterimizdedir

Müşterimiz ile profesyonel bir işbirliği yaparız;

 • İstikrarlı, hızlı ve etkin bir şekilde sunduğumuz kaliteli hizmetlerimiz ile müşterimizin güvenini kazanırız.
 • Müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlar, geniş bir bakış açısıyla değerlendirir ve yanıtlarız.
 • Müşterimizin geri bildirimlerine özen gösterir, bu konuda etkin aksiyonlar alırız.
 • Ortaya çıkabilecek müşteri ihtiyaçlarını ve sorunlarını öngörebilmek adına, müşteri hakkındaki bilgimizi sürekli olarak yenileriz.

Sürekli Gelişime İnanırız

 • Yaptığımız işi mümkün olan en doğru, en etkin şekilde ve zamanında tamamlarız. Her seferinde işlerimizi daha iyi yapmanın yeni yollarını ararız.
 • Sürekli gelişim için şirketimizin, çalışanlarımızın ve müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini proaktif olarak saptayıp giderme yönünde çaba gösteririz.

Herkes İşinin Lideridir

Tüm çalışanlarımız kendi işleri hakkında en derin bilgiye ve deneyime sahip olacak şekilde çalışır, sorumluluklarını üstlenirler.

Liderlerimiz çalışanlarımıza ve performansımıza rehberlik ederler:

 • Doğru bilgiyi açıklıkla, içtenlikle ve zamanında paylaşırlar.
 • Sonuçlara ulaşmak için stratejik hedefleri belirler ve yapıcı çözümler üretirler.
 • Değişimi destekleyip, öncülük eder, uygulamaları yönetirler.
 • Takım arkadaşlarına ilham verir, onları nezaketle yüreklendirir, motive ederler.
 • Üstün performansın modeli, ilham kaynağı olurlar.

Kaliteden Ödün Vermeyiz

Hedeflere odaklanarak, işlerimizi doğru, güvenilir, eksiksiz bir şekilde artı değer katarak zamanında tamamlarız:

 • Kendimiz için yüksek standartlar koyarız.
 • Kalite standartlarından ödün vermez; standartlara uygun yapılmamış işleri kabul etmeyiz.
 • Konuları ve olayları detaylı bir şekilde, kalite bakış açısıyla irdeler; kalite kurallarına uyarız.
 • Sorumluluğumuz altındaki işleri düzenli, eksiksiz ve hatasız bir şekilde gerçekleştirir, zamanında teslim eder ve yaptığımız işleri kontrol ederiz.
 • Yapılan işlerin kalite standartlarına uygunluğunu en ince detayına kadar takip eder; düzensizlikleri saptarız.